نخود 8 میلی  یک کیلوگرم

نخود 8 میلی یک کیلوگرم

فروشنده
Avin
قیمت عادی
9.95 لیر
قیمت فروش
9.95 لیر
قیمت عادی
12.95 لیر
فروخته شده
قیمت واحد
هر 
با احتساب مالیات.

نخود  سایز متوسط 8 میلی

Contact to seller ×
Query submitted